Posts

Showing posts from March 11, 2014

Blood Donation camp organised by Sevabharathi Hasan

Image
Blood Donation camp organised by Sevabharathi Hasan Feb 26. About 70 people donated blood. ಹಾಸನ: ರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ವಯ೦ಸೇವಕ ಸ೦ಘದ ಎರಡನೇ ಸರಸ೦ಘಚಾಲಕರಾದ  ಶ್ರೀ ಗುರೂಜೀ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಸೇವಾಭಾರತಿ’ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.

Source: http://samvada.org/2014/news-digest/hasan-vadiraj/